back to top

Održan drugi radni sastanak ministra zdravstva Kantona Sarajevo Enisa Hasanovića sa direktorima najvećih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo

Sastanku su prisustvovali prim. dr. Alen Pilav, v. d. direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dr. med. Vanis Dujso, Klinički centar, prof. dr. Sabina Prevljak, Klinički centar, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, dr. med. Salko Pašović, Opća bolnica, prim. dr. Elma Vukotić, Opća bolnica, dr. Milan Mioković, v.d. direktora JU “Dom zdravlja” KS, dr. Amela Kečo, JU “Dom zdravlja” KS i dr. Elvira Hasanović, JU “Dom zdravlja” KS

Prisutni su kroz diskusiju naglasili da je važno svakodnevno pratiti i evaluirati implementaciju dosadašnjih prijedloga za unapređenje rada i komunikacije izmedju zdravstvenih ustanova uz korištenje zdravstvenog informacionog sistema.

Razmatrano je formiranje kliničkog seta smjernica za upućivanje pacijenata u specijalističko-konsultativne službe, te uspostavljanje jedinstvenih E – kalendara koji podrazumijevaju jedinstvenu minutažu termina pregleda i ostalih terapijskih procedura za sve pojedinačne specijalnosti unutar klinika i odjeljenja.

Naglašeno je i osiguranje adekvatne obuke zdravstvenog osoblja, ali i pacijenata kako bi se omogućilo pravilno razumijevanje procesa narudžbe pacijenata radi efikasnije komunikacije i razmjene informacija. Informacioni sistemi mogu i trebaju zadovoljiti tražene usluge.

Na ovom sastanku doneseno je slijedeće:

-Promjena paradigme za trijažni proces. Proces podrazumijeva kadrovska rješenja i edukaciju pacijenata

-Kreiranje kliničkih smjernica u cilju racionalizacije pristupa specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Kliničke smjernice bi bile dostupne u okviru jedinstvenog informacionog sistema

-Otvaranje termina za preglede i kontrole na duži vremenski period ( putem viber platforme se pacijentu potvrđuje ili otkazuje zakazani termin)

-Formiranje kolegija unutar klinika koji će procijeniti gdje se može povećati broj pregleda, te da se pojednostavi naručivanje unutar jedne grane medicine, odnosno klinike ( jedan specijalista unutar svoje oblasti odmah naručuje pacijenta za kontrolni ili terapijski tretman bez uputnice porodičnog ljekara )

-Uključiti Zavod zdravstvenog osiguranja KS i informacione sisteme radi efikasnosti bržeg odabira šifri za ljekare

U organizacijskom smislu iskazano je zadovoljstvo prisutnih dosadašnjom implementacijom zaključaka koji su doneseni u mjesecu februaru, a pokazatelj su uspješnosti planiranja i izvršenja. Promjene koje su uvedene dobro su prihvaćene i korisne za sve uključene strane:

-Bez uputnica porodičnog ljekara u toku liječenja i prelaska sa jedne klinike na drugu unutar KCUS-a ili iz Opće bolnice na KCUS

-Uputnica ima rok važenja 90 dana, umjesto dosadašnjih 30 dana

-Onkološkim pacijentima je potrebna jedna uputnica za proces liječenja i akutni tretman

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

judzks.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima