back to top

Općina Novi Grad izdala urbanističku saglasnost JP Ceste Federacije BiH za izgradnju 12. transverzale na njenom području

Općina Novi Grad Sarajevo izdala je urbanističku saglasnost Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH za izgradnju dijela 12. transverzale, koja prolazi kroz općinu Novi Grad, od spoja ulica Kenana Dubravića, Stupska i ulice Kurta Schorka.

Radi se o jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica na prostoru Kantona Sarajevo i općine Novi Grad Sarajevo koja povezuje Stupsku petlju i Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje su česte saobraćajne gužve.

Prema planskoj dokumentaciji planirana je izgradnja 12. transverzale sa četiri kolovozne trake i pješačkom stazom, a prva faza bi vodila do spoja sa A transverzalom, gdje je planirana izgradnja kružnog toka.

Radi se o trasi koja prolazi kroz dvije općine, a većim dijelom se nalazi na području općine Ilidža, ali se najznačajniji obekat i kružna raskrsnica nalaze na području općine Novi Grad u neposrednoj blizini TC Bingo i rasadnika KJP “Park”, tačnije na križanju sa budućom Južnom longitudinalom.

Proširenjem ove saobraćajnice sa dvije na četiri saobraćajne trake, sarajevski aerodrom bi se na kvalitetniji način povezao sa autoputem, ali i A transverzala, i preko nje gravitirajući dio Novog Grada.

“Aktivnosti na izgradnji ove saobraćajnice vodi direkcija JP Ceste FBiH, a amandmanima na budžet FBiH 2023. godine osigurana su inicijalna sredstva od dva miliona konvertibilnih maraka, te je preduzeće Ceste FBiH pokrenulo aktivnosti, podnesen je zahtjev i Općina Novi Grad izdala je urbanističku saglasnost. Značajno je da se kružnom saobraćajnicoma na planiranoj lokaciji omogućava povezivanje 12. transverzale sa ulicom Aleja Bosne srebrene, kao i sa ulicom Stupska iz smjera Ilidže. Ta ulica se uključuje na isti kružni tok, a prema urbanističkoj saglasnosti prolazi između TC Bingo i 12. transverzale, tako da bi svi stanovnici ovog dijela Ilidže, koji koriste ulicu Stupska, mogli imati pristup ovoj kružnoj raskrsnici. Nadamo se da će i Općina Ilidža u što skorijem periodu nadležnom federalnom preduzeću izdati urbanističke saglasnosti za dva dijela ove saobraćajnice, koja prolazi kroz teritoriju te općine. Radi se o jednostavnijim dijelovima trase na kojim nema objekata, od Stupske petlje do TC Bingo, nastavak između rijeke Dobrinje i A transverzale”, objasnio je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić.

JP Ceste Federacije BiH preuzelo je aktivnosti na izradi elaborata eksproprijacije zemljišta i glavnog projekta, nakon čega će se pristupiti rješevanju imovinsko – pravnih odnosa.

Ranije su iz Cesta Federacije BiH za portal Klix.ba potvrdili da je za kružni tok koji će se graditi na spoju ulaza/izlaza u Aerodrom i A transverzale “Michael Schumacher” izradili idejni projekat za koji su naveli da je usaglašen s postojećim prostornim planom, te da su za njega dobili pozitivno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

U Cestama FBiH su naglasili da se nakon dobijanja urbanističke saglasnosti od Općine Novi Grad za dionicu u ovoj općini, radi detaljan glavni projekat i elaborat eksproprijacije u skladu s prostornim planom Kantona Sarajevo i uslovima iz urbanističke saglasnosti (regulacija lokalnih saobraćajnica). Također su kazali da će nakon usklađivanja projekta i elaborata, podnijeti prijedlog za utvrđivanje javnog interesa, što je preduslov za početak postupka eksproprijacije parcela koje su u obuhvatu izgradnje.

Ocijenili su da su Općina Novi Grad i njen načelnik Semir Efendić pozitivan primjer u ovom slučaju, jer su pokazali zainteresovanost za realizaciju ovog projekta, te da su izdavanjem urbanističke saglasnosti omogućili nastavak aktivnosti na ovom projektu.

Kantonalno ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS ranije pokrenuli aktivnosti na izgradnji kružnog toka na ulazu u aerodrom i na spoju 12. i A transverzale, međutim do danas nema nikakvih konkretnih rezultata na izgradnji tog kružnog toka, čijom izgradnjom bi se značajno poboljšao protok saobraćaja u ovom dijelu novogradske općine.

PRESS OPĆINE

 


www.novigradsarajevo.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima