back to top

DNEVNIK TVSA/Sve manje prostora za odlaganje smeća na deponiji Smiljevići u Sarajevu

Već duže vremena u javnosti polemiše se o načinu rješavanja problema upravljanja deponijom, odnosno Regionalnim centrom za upravljanje otpadom Smiljevići. Aktueliziralo se to pitanje i na nedavnom skupštinskom zasjedanju kada su zastupnici razmatrali Izvještaje preduzeća iz oblasti komunalne privrede. Tom prilikom zastupnici su problematizirali i višegodišnji problem odvoza smeća i stepena čistoće grada.

Deponija Smiljevići jedan je od najvećih problema u Kantonu Sarajevu u oblasti komunalne privrede čijem rješavanju treba što prije pristupiti. Posljednji podaci govore da se ponedjeljkom na deponiju odloži oko 700 tona smeća, dok ostalim radnim danima 500 tona. Prostora za odlaganje sve je manje.

Mi smo evo na nekoliko Skupština slušali kako imamo problem, kako je to ekološka katastrofa za kompletan grad, a mi ni u jednom planu nemamo šta raditi sa tim, konkretne mjere kako riješiti taj problem u narednom periodu, možemo zaključiti da komunalna privreda prolazi kroz jedan težak period – ističe Faruk Selmanović, zastupnik u Skupštini KS.

Ove godine Vlada KS je za različite potrebe komunalnih preduzeća izdvojila više od 40 miliona maraka. Dio novca bit će usmjeren i na optimizaciju rada deponije.

U fazi smo pripreme velikog projekta koji se vuče još od prošle godine da se napravi nova ploha na Smiljevićima, nekih 30.000 metara kvadratnih, imamo obezbjeđena sredstva, u fazi je priprema tenderske dokumentacije i raspisivanja jednog tendera koji bi trebao da nam donese novu plohu gdje bismo mogli adekvatno odlagati otpad u narednom periodu – kazao je Bojan Bošnjak, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Podsjetimo i to da oko deponije trenutno živi 50.000 stanovnika. Više inicijativa posljednjih godina za izmještanjem deponije došlo je od samih mještana, ali i predstavnika lokalnih zajednica.

Mi ne možemo, nismo nadležni za to, potrebno da je Vlada i svi ostali učestvuju kako bi se našla zamjenska lokacija – ističe Nijaz Salamović, v.d. direktor KJKP “Rad”.

Znači od nove lokacije se ne smije odustati, ali regulacioni planovi drugih općina moraju nam jasno reći novi prostorni plan i gdje je to nova lokacija – poručuje Elza Gaković, zastupnica u Skupštini KS.

Problematiziran je ponovo i odvoz smeća, odnosno stepen čistoće grada. No, mišljenje zastupnika ovaj put bilo je podijeljeno po tom pitanju.  

Nismo zaista zadovoljni uslugom koju to treba da pruži građanima svi smo svjedoci JKP. Činjenica je da odvoz smeća u KS nije na nivou očekivanja – ističe Muamer Bandić, zastupnik u Skupštini KS.

Evidentan je napredak preduzeća Park i Rad, zaista se to vidi, gdje vi već sada vidite koliko su ulice dosta čistije, nego što je to bio slučaj, što znači da ta preduzeća ipak izlaze iz tog nekog sivila – kazala je Belma Kapo, zastupnica u Skupštini KS.

A da sva komunalna preduzeća u većem ili manjem obimu imaju poteškoće u radu, ističe to i nadležni ministar.

Preduzeća Park ili Rad, imamo tu situaciju i evidentno je, nema potrebe da to skrivamo, čistoća grada nije to na zadovoljavajućem nivou. Ja u posljednja 3 mjeseca, sedmično najmanje jednom imam sastanak s menadžmentima tih preduzeća i pokušavamo tu čistoću dići na veći nivo – poručuje Bojan Bošnjak, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Iz preduzeća Rad navode kako je po prvi put napravljen Strateški plan za upravljanje otpadom u KS. Cilj je u narednih sedam godina smanjiti količinu otpada koji se odlaže na deponiji za barem 50%. Neka nova lokacija na kojoj bi bila gradska deponija očito će i dalje biti predmet budućih diskusija jer do sad niti jedna opština u KS nije ponudila lokaciju.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima