back to top

JAVNI POZIV: Ostvarivanje prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu člana člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 37. i člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 14/17 i 23/20), Programa podsticaja razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu od 02.04.2024. godine člana 28. Pravilnika o ostvarivanju prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji broj: 02/03-20-17654/24 od 05.07.2024. godine, općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj objavljuje:

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 2. stav 1. tačka 1. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/17 i 23/20) – direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju (u daljem tekstu: Odluka) i to za :

1. Animalnu proizvodnju
2. Biljnu proizvodnju
3. Gljivarsku proizvodnju
4. Certificiranje proizvodnje
5. Investiranje u poljoprivredna gazdinstva i prerađivačke kapacitete

II. PRAVO NA OSTVARIVANJE DIREKTNIH NOVČANIH PODSTICAJA

Pravo na ostvarivanje direktnih novčanih podsticaja imaju:
– fizička lica (neregistrovana i registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima) koja imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje godinu dana, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/07, 4/10 i 7/13),

– udruženja, zadruge, nevladine organizacije, asocijacije i pravna lica koja djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/07, 4/10 i 7/13).

III. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA
Prilikom odabira korisnika za ostvarivanje prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, Komisija za dodjelu direktnih novčanih podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji imenovana od strane općinskog načelnika ima obavezu utvrditi da li potencijalni korisnik podsticaja ispunjava propisane kriterije i priložiti listu za dodjelu finansijskih sredstava u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.

IV. OPĆI I POSEBNI USLOVI
Osnovni uslovi koje podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava na direktne novčane podsticaje u
poljoprivrednoj proizvodnji treba da ispunjavaju su:

– fizička lica upisana u RPG i RK-nosioc poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima upisana u RPG i RK koja imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje godinu dana,
– da posjeduju zemljište za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
– za pravna lica, zadruge, udruženja i obrtničke djelatnosti da djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo,
– za pravna lica, zadruge, udruženja i obrtničke djelatnosti da su prijavljena u Jedinstveni registar poreznih obveznika,
– za pravna lica, zadruge, udruženja i fizička lica (registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima) koja apliciraju za investiranje u poljoprivredna gazdinstva i prerađivačke kapacitete, da su izmirili prispjele obaveze prema Poreskoj upravi FBiH,
Dopunski uslovi za ostvarivanje prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji definisani su Pravilnikom o ostvarivanju prava na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji broj: 02/03-20-17654/24 od 05.07.2024. godine i navedeni… (The rest of the text is too long for a single response, please continue in separate parts)
Izvor: ( www.novigradsarajevo.ba / 033.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima