back to top

Nacrt rang liste korisnika kamate na stambeno finansiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu po finansijskoj liniji ASA Banke d.d.

Na osnovu člana 9. stav (1), točka e) Pravilnika o posebnim uslovima, kriterijima i načinu subvencioniranja kamate stambenih kredita mladima sa područja općine Novi Grad Sarajevo, broj:02/02-05-17260/17 od 25.08.2017. godine, broj:02/06-04-18090/21 od 12.10.2021. godine i broj:02/02-04-13161/23 od 13.06.2023.godine, Zajednička komisija sastavljena od predstavnika ASA Banke d.d. i Općine Novi Grad Sarajevo na sastanku održanom 22.02.2024. godine utvrdila je

Nacrt rang liste
korisnika kamate na stambeno finansiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu po finansijskoj liniji ASA Banke d.d.

1. Utvrđuje se Nacrt rang liste korisnika subvencioniranja kamate na stambeno finansiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu po finansijskoj liniji ASA Banka d.d. za 2023. godinu , kako slijedi :

1. Nezadovoljni podnosioci prijave po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava finansiranja za mlade sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, objavljenom 28.12. 2023. godine u dnevnoj novini Dnevni avaz mogu uložiti prigovor na Nacrt rang liste, uz odgovarajući dokaz, u roku od sedam dana od dana objavljivanja Nacrta rang liste.

2. Po isteku roka za ulaganje prigovora Zajednička komisija utvrđuje konačnu rang listu korisnika kamate na stambeno finansiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu po finansijskoj liniji ASA Banke d.d. za 2023. godinu.

3. Nacrt rang liste korisnika kamate na stambeno fiannsiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu po finansijskoj liniji ASA Bank d.d za 2023. godinu objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo i ASA Bank d.d.

Broj: 02/06-11-17181/23                                                                                                     ZAJEDNIČKA KOMISIJA:
Sarajevo, 26.02.2024.                                                                                            Općine Novi Grad Sarajevo i ASA banke d.d.


www.novigradsarajevo.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima