back to top

POLICAJCU ZBOG PRIMANJA DARA IZREČENA OSUĐUJUĆA, PRVOSTEPENA I NEPRAVOSNAŽNA PRESUDA

Optuženom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, na osnovu prethodno zaključenog i prihvaćenog sporazuma o priznanju krivnje sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakona Federacije BiH, optuženom Č.F. izriče se sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije policijskog službenika u trajanju od 1 (jednu) godinu od pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 78. Krivičnog zakona Federacije BiH, od optuženog se oduzimaju predmeti koji su upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela, i to: mobilni telefon marke „HUAWEI“ model MRD-LX1, plave boje sa SIM karticom korisničkog broja… i memorijskom karticom IMEI broja 865037048994111 i 865037049034123.

Na osnovu člana 115. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH u vezi sa članom 10. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH, od optuženog Č.F. oduzima se imovinska korist pribavljena učinjenjem krivičnog djela u iznosu od 20,00 KM koji iznos je optuženi dužan uplatiti u budžet Federacije BiH u roku od jedne (1) godine od dana pravosnažnosti ove presude, te se utvrđuje da novac postaje vlasništvo Federacije BiH na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH.

Na osnovu člana 202. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, optuženi se obavezuje na naknadu troškova postupka koje će sud odrediti posebnim rješenjem.

Optuženi Č.F. kriv je što je:

kao službena osoba u svojstvu policijskog službenika MUP-a ZDK, PU II, PS Kakanj, u kojem svojstvu je ovlašten Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a ZDK, broj 08-01-02-1-4- 7/19 od 01.02.2019. godine, gdje je u Odjeljku 51 „Policijska stanica Kakanj tačka 240. „Policajac” pod kojom tačkom su navedeni opisi poslova, pa između ostalog vrši preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na području sektora – reona u cilju održavanja javnog reda i mira, sprečavanja izvršenja krivičnih djela, zaštite lične sigurnosti građana, sigurnosti saobraćaja i sprečavanja drugih nedozvoljenih radnji, vrši osiguranje lica mjesta izvršenog krivičnog djela, saobraćajne nezgode i drugih događaja i izvršava zadatke u skladu sa pravilom službe; vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježje prekršaja; sačinjava izvještaje po povratku iz službe, službene zabilješke o događajima i pojavama i prekršajne prijave; vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja; izdaje prekršajne naloge; izvršava i druge zadatke koje odredi neposredni rukovodilac, kao i odredbom člana 2. stav 2 Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim je propisano da kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima u BiH vrše ovlašćena lica nadležnog organa unutrašnjih poslova, u Kaknju,

  • Dana 17/18.05.2023. godine prema rasporedu rada i patrolnom nalogu od 17.05.2023. godine, radeći u auto patroli sa policijskim službenikom M.H., koristeći službeno vozilo marke Škoda Octavia, registarskih oznaka…, sa zadatkom kontrole učesnika u saobraćaju, kako se osnovano sumnja zajednički i dogovorno sa M.H., primili dar za sebe da u okviru svoje funkcije učine što ne bi smjeli učiniti, na način da su zaustavili putničko motorno vozilo „Audi” reg. oznaka…, kojim je upravljao S.M., kojom prilikom su ustanovili da je vozaču poništen vozački ispit, te su mu izdali prekršajni nalog po tom osnovu, broj: 1100237380 od 18.05.2023. godine, shodno odredbi člana 234. a) stav 1. tačka 7. ZOBS BiH, te mu izrekli novčanu kaznu u iznosu od 400 KM, na kojem prekršajnom nalogu su konstatovali da imenovani nije pokazao vozačku dozvolu na uvid, da su provjerama u bazi podataka utvrdili da je Rješenjem od 25.01.2023. godine vozački ispit poništen zbog sticanja 4 kaznena boda, te da istog isključuju iz saobraćaja, nakon čega mu je Č.F. saopštio da će mu dozvoliti da nastavi dalje upravljati vozilom, za što im je S.M. dao novac u iznosu od 20 KM, kako bi nastavio dalje upravljati vozilom, pa iako su znali i bili svjesni da u skladu sa odredbom člana 184. ZOBS BiH pravo da upravlja motornim vozilom ima lice sa položenim vozačkim ispitom i da suprotno ponašanje predstavlja prekršaj koji je kažnjiv prema naprijed navedenoj odredbi i da se učesnik u saobraćaju koji nema vozačku dozvolu ili mu je ista poništena mora isključiti iz saobraćaja, po navedenoj odredbi nisu postupili, već su omogućili dalje učešće u saobraćaju S.M., iako su na prekršajnom nalogu konstatovali isključenje iz saobraćaja, a kao protuuslugu za navedeno primili dar u vidu novca, što su i htjeli.

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u Zenici, osim zbog odluke o krivičnoj sankciji.

The post POLICAJCU ZBOG PRIMANJA DARA IZREČENA OSUĐUJUĆA, PRVOSTEPENA I NEPRAVOSNAŽNA PRESUDA first appeared on Hayat.ba.

hayat.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima