Projektom „Hljeb i mlijeko za penzionere“ obuhvaćeno 377 korisnika – 033.ba

U sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva, Općina Centar i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom projekta „Hljeb i mlijeko“ za penzionere i lica starija od 60 godina bez primanja.

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka za mjesec februar 2024. godine ostvarilo je 333 penzionera sa područja ove lokalne zajednice, te 44 lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju. 

S obzirom da budžet za tekuću godinu nije usvojen, za pomenutu namjenu je prema Odluci o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo izdvojeno 27.710 KM za isplatu novčanih pomoći za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Služba za finansije Općine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima  na osnovu podnesenih zahtjeva.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
TNT RADIO

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima