back to top

Članovi NT u oblasti reforme javne uprave saglasni: Prioritet digitalizacija usluga

Članovi nadzornih timova u oblasti reforme javne uprave na radionici u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave do 2027. godine.

Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap je u obraćanju kazao da bi proces prioritetizacije na Akcionom planu trebao biti okončan do kraja ovog mjeseca.

Naglasio je da su u međuvremenu na svim nivoima usvojene odluke o imenovanju nadzornih timova, da je to u decembru učinila Vlada Republike Srpske, a u martu ove godine i Vijeće ministara BiH, te da nadzorni timovi sada imaju i formalne potvrđene zadatke u skladu sa Zajedničkom platformom i odlukama, odnosno rješenjima o imenovanju.

Reforme javne uprave

Kasap je podsjetio da je Evropska komisija na PAR Specijalnoj grupi između BiH i EU najavila početak screeninga i da je jedna od ključnih zadaća za BiH u oblasti reforme javne uprave imati kredibilan strateški okvir, što podrazumijeva ne samo strategiju, nego i prateći akcioni dokument. Podvukao je da je kredibilnost Akcionog plana osporena zbog male implementacije i rokova.

– Preporuka PAR Specijalne grupe – revizija Akcionog plana tokom 2023. godine nije ispoštovana, potrebno je uložiti dodatne napore da bi ona bila provedena kako bismo imali revidiran Akcioni plan do kraja ljeta – istakao je Kasap.

Napomenuo je da je Koordinacioni odbor za reformu javne uprave, političko tijelo koje čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta BiH zaključkom obavezalo PAR strukturu da pripremi revidirani Akcioni plan do kraja drugog kvartala ove godine.

Radionica

Radionici su, pored članova nadzornih timova iz pojedinačnih oblasti, prisustvovali: zamjenik i zamjenica državnog koordinatora za reformu javne uprave Miloš Golijanin i Amira Mašović, koordinator za RJU iz Federacije BiH Željko Škarica, koordinator za RJU iz RS Aleksandar Šuvak i njegov zamjenik Mikan Davidović, te koordinator za RJU iz Brčko Distrikta BiH Davor Šolaja.

Radionica je organizovana u saradnji sa projektom tehničke podrške „EU4PAR“ koji finansira Evropska komisija kroz IPA instrument, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Ovo je drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, a prvi je održan u decembru 2023. godine, kada je, u saradnji sa SIGMA-om, prezentiran proces prioritetizacije i revizije Akcionog plana. 

Članovi nadzornih timova u oblasti reforme javne uprave na radionici u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave do 2027. godine.

Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap je u obraćanju kazao da bi proces prioritetizacije na Akcionom planu trebao biti okončan do kraja ovog mjeseca.

Naglasio je da su u međuvremenu na svim nivoima usvojene odluke o imenovanju nadzornih timova, da je to u decembru učinila Vlada Republike Srpske, a u martu ove godine i Vijeće ministara BiH, te da nadzorni timovi sada imaju i formalne potvrđene zadatke u skladu sa Zajedničkom platformom i odlukama, odnosno rješenjima o imenovanju.

Reforme javne uprave

Kasap je podsjetio da je Evropska komisija na PAR Specijalnoj grupi između BiH i EU najavila početak screeninga i da je jedna od ključnih zadaća za BiH u oblasti reforme javne uprave imati kredibilan strateški okvir, što podrazumijeva ne samo strategiju, nego i prateći akcioni dokument. Podvukao je da je kredibilnost Akcionog plana osporena zbog male implementacije i rokova.

– Preporuka PAR Specijalne grupe – revizija Akcionog plana tokom 2023. godine nije ispoštovana, potrebno je uložiti dodatne napore da bi ona bila provedena kako bismo imali revidiran Akcioni plan do kraja ljeta – istakao je Kasap.

Napomenuo je da je Koordinacioni odbor za reformu javne uprave, političko tijelo koje čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta BiH zaključkom obavezalo PAR strukturu da pripremi revidirani Akcioni plan do kraja drugog kvartala ove godine.

Radionica

Radionici su, pored članova nadzornih timova iz pojedinačnih oblasti, prisustvovali: zamjenik i zamjenica državnog koordinatora za reformu javne uprave Miloš Golijanin i Amira Mašović, koordinator za RJU iz Federacije BiH Željko Škarica, koordinator za RJU iz RS Aleksandar Šuvak i njegov zamjenik Mikan Davidović, te koordinator za RJU iz Brčko Distrikta BiH Davor Šolaja.

Radionica je organizovana u saradnji sa projektom tehničke podrške „EU4PAR“ koji finansira Evropska komisija kroz IPA instrument, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Ovo je drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, a prvi je održan u decembru 2023. godine, kada je, u saradnji sa SIGMA-om, prezentiran proces prioritetizacije i revizije Akcionog plana. 

avaz.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima