back to top

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje zemljišta na kojem Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja u poljoprivredne svrhe

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo broj: 01-02-7687/23 od 31.03.2023.godine, Općina Novi Grad Sarajevo putem Službe za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje:

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje zemljišta na kojem Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja u poljoprivredne svrhe

Član 1.

Pozivaju se fizička lica sa područja Općine Novi Grad Sarajevo za iskazivanje interesa za korištenje zemljišta na kojem Općina Novi Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja u poljoprivredne svrhe koje se nalaze na lokalitetima: Brdo Mojmilo, Bačići, Rajlovac, Zabrđe, Reljevo i Buća Potok-Zrak.

Član 2.

Zemljište u zatečenom stanju se daje na korištenje bez naknade u svrhu povećanja poljoprivredne proizvodnje u cilju pomoći saniranju ekonomskih posljedica uzrokavanih postojećom inflacijom i ekonomskih poteškoća na području Općine izazvanih pandemijom.

Član 3.

Zemljište će se u zavisnosti od stanja na terenu dodjeljivat ili kao poljoprivredna cjelina ili prema iskazanim potrebama izdjeljeno u manje površine od 200 m2 i više.

Član 4.

Pismena prijava mora sadržavati:
– ime i prezime, adresu i kontakt broj telefona podnosioca prijave,
– naznaku lokaliteta za koji se prijava odnosi kao i površinu zemljišta koju je podnosioc prijave spreman obrađivati.
– Uz prijavu potrebno priložiti CIPS prijavu ili obezbjediti ličnu kartu na uvid službenom licu prilikom predaje prijave na protokol.

Član 5.

Pismene prijave se mogu predati putem pošte preporučeno, na protokol Općine Novi Grad Sarajevo u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja poziva putem web stranice Općine Novi Grad Sarajevo i oglasne ploće.
Prijave zaprimljene nakon proteka naprijed navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Član 6.

Nakon razmatranja prijava Općina će rješenjem dati na korištenje zemljište kojim će biti definisano vrijeme trajanja, tačna oznake parcele, površina i način korištenja zemljišta, uslovi i način prestanka i drugo.
Prilikom razmatranja prijava lica koji su već u predhodnom periodu po istom osnovu koristili zemljište uzet će se u obzir i stanje parcele odnosno da li su istu nakon korištenja ostavili u urednom stanju.

Po ovlaštenju Općinskog Načelnika
Pomoćnik Općinskog Načelnika

dipl. pravnik. Alen Zorlak


www.novigradsarajevo.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima