back to top

Održana 54. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – Poslovne novine报道

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2024. godinu na sjednici, s korekcijama koje uključuju povećanje proračuna Ministarstva obrane BiH za 1.750.000 KM i povećanje proračuna Predsjedništva BiH za 500.000 KM.

U isto vrijeme, proračun Ministarstva sigurnosti BiH je smanjen za 950.000 KM, Ureda za veterinarstvo za 500.000 KM, i Zavoda za izvršenje sankcija, proitvora i drugih mjera za 800.000 KM.

Ministarstvo financija i trezora će odmah dostaviti Nacrt proračuna Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja konačno usvaja ovaj zakon, uz preporuku da se razmotri po žurnoj proceduri.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2024. godinu iznose 1.355.400.000 KM, što predstavlja povećanje od 40 milijuna KM u odnosu na proračun institucija BiH za 2023. godinu. Prihodi od neizravnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000 KM, ostajući na istoj razini kao prethodne godine.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.355.400.000 KM, što je povećanje od 3% u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.430.733.053 KM. Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u proračunu za 2024. godinu iznose 2.786.133.053 KM, što je povećanje od 9% u odnosu na 2023. godinu.

Nacrtom proračuna podržava se nastavak reformi i ispunjenje uvjeta za Europsko partnerstvo te provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Prioriteti uključuju povećanje proračuna Ministarstva obrane BiH za 1.750.000 KM za neometani rad i sudjelovanje u programima i aktivnostima proizašlim iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih oblika suradnje s NATO-om.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Dokument okvirnog Proračuna (DOP) institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2024. – 2026. godine, usuglašen s Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za to razdoblje.

Ministrstvo financija i trezora će objaviti DOP za razdoblje od 2024. do 2026. godine na svojoj službenoj web stranici.

FINANCIJSKA POTPORA PROJEKTIMA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je četiri odluke kojima je s 62 miliona KM podržalo projekte cestovne infrastrukture, razvoj sektora telekomunikacija i informacionog društva, komunikacije, kao i finansiranje infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini.

… (nastavak teksta se prenosi u istom formatu) …

Izvor: ( poslovnenovine.ba / 033.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima