back to top

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA USVOJILO IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ZA 2023. GODINU SA PROGRAMOM RADA ZA 2024. GODINU

općinsko vijeće vogošća usvojilo izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa programom rada za 2024. godinu

Na februarskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, vijećnici su usvojili izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa Programom rada Savjeta Mjesnih zajednica  za 2024.  godinu.  Stručna služba za poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove dostavila je izvještaje o radu  Savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa Programom rada za 2024 u svim mjesnim zajednicama, a koje su usvojili Zborovi građana.

općinsko vijeće vogošća usvojilo izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa programom rada za 2024. godinuU izvještaju koji su vijećnici dobili i usvoji između ostalog stoji:  Savjet MZ Kobilja Glava može biti zadovoljan postignutim rezultatima u protekloj godini i dalje će raditi u interesu građana na poboljšanju uslova i kvalitete življenja. Savjet MZ Hotonj, u prošloj godini je uradio sve što je u njegovoj nadležnosti i mogućnostima, tako će nastaviti i u 2024. godini  sa ciljem poboljšanja uslova kvalitete življenja na području ove mjesne zajednice. Savjet MZ Blagovac kao i drugi savjeti je radio u skladu sa nadležnostima, svojim mogućnostima što će i dalje činiti u interesu građana na poboljšanju uslova kvalitetnog življenja na području mjesne zajednice, u savjetu žele poboljšati volonterske aktivnosti sa mještanima. Savjet MZ Vogošća I, takođe je uradio sve što je u njegovoj nadležnosti i mogućnostima na poboljšanju uslova življenja u ovoj MZ, kakvog je opredjeljenja i za dalje, te će težiti boljoj saradnji sa višim nivoima vlasti i javnim i drugim ustanovama na području ove mjesne zajenice.

općinsko vijeće vogošća usvojilo izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa programom rada za 2024. godinuSavjet MZ Vogošća II je dao svoj puni doprinos u poslovima i aktivnostima koji su u nadležnosti Savjeta i nastavit će provoditi sve poslove i aktivnosti koji se odnose na poboljšanje uslova života građana u ovoj mjesnoj zajednici. U 2024. godini očekuju da će doći do realizacije predloženih prioritetnih projekata i razvijanja saradnje sa građanima, poboljšanja saradnje sa općinskim službama, komunalnim i drugim preduzećima. Savjet MZ Svrake zadovoljan je realizacijom Plana i programa Savjeta MZ za 2023. godinu. U skladu sa svojim mogućnostima uticao je na realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti, nastoji biti na raspolaganju potrebama i zahtjevima mještana.

općinsko vijeće vogošća usvojilo izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa programom rada za 2024. godinu Jedan od navažnijih projekata u ovoj godini je priključenje padinskih dijelova mjesne zajednice  na gradski vodovod. Savjet MZ Semizovac je mišljenja da su rezultati rada Savjeta zadovoljavajući o čemu govore projekti koji su realizovani u 2023. godini. Ocjenjujući rad savjeta MZ Gora u prošloj godini, između ostalog stoji da su očekivanja Savjeta bila veća u realizaciji projekta komunalne infrastrukture koja je prioritet i u 2024. godini.  Sve mjesne zajednice su aktivno učestvovale u provođenju  izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica, sastanci su održavani redovno, najčešća problematika koja je razmatrana na Savjetima mjesnih zajednica je rješavanje pitanja iz oblasti komunalne infrastrukture dok je uz koordinaciju ostalih općinskih službi rješavana  i druga problematika. Opredjeljenje svih koji su uključeni u rad Mjesnih zajednica kao servisa građana je raditi u interesu svih građana i poboljšati uslove života na području cijele općine.

općinsko vijeće vogošća usvojilo izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu sa programom rada za 2024. godinu

www.rtvvogosca.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

spot_img

Možda vas zanima